AANMELDINGSFORMULIER

Aanmeldingsformulier Charis – Naarden schooljaar 2020_2021

Dank voor je overweging om Charis te volgen! We verzoeken je vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk, naar waarheid in te vullen en, wanneer compleet, dit te versturen door op "verzenden" te drukken; e-mail bevestiging volgt. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. We zien er naar uit je te ontmoeten op CBC.

...

Gebruik deze functie
om een recente
(pas)foto mee te zenden

AANMELDING

Leerjaar 1
Leerjaar 2
voltijd (gedurende één schooljaar per leerjaar; meerdere studievormen mogelijk - zie voor keuze bij 'lesrooster')
deeltijd (2 dagdelen per week, gedurende twee schooljaren per leerjaar)
Hybride ( Thuis bekijken van lesmateriaal op video en 1 zaterdag per maand, gedurende twee schooljaren per leerjaar)
Online Thuisstudie
Deelonderwijsgroep (Eén avond per week, gedurende 3,5 schooljaren)
Enschede

ALGEMEEN

PERSOONLIJK

man
vrouw
* Let op datum formaat: dag/maand/jaar bijvoorbeeld:14/07/1977
* Nationaliteit: Check s.v.p de verklaring onderaan m.b.t. nationaliteit / verblijfsstatus

OPLEIDING

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

WERKERVARING

Geef hier een korte opsomming van beroepen die je hebt uitgeoefend en hoe lang. Geef ook je huidige beroep aan.

GEZIN

Ja
Nee

Namen en telefoonnummers van je ouders/voogd als je nog thuis woont:

In geval van nood bellenBETALING INSCHRIJFGELD

Je aanmelding is pas geldig na ontvangst door ons van € 70,- inschrijfgeld (dit bedrag wordt niet geretourneerd en staat los van het te betalen lesgeld). Je ontvangt hiervoor van ons een factuur per email.

BETALING LESGELD

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Voltijd (vier dagdelen per week) per persoon:

 •  € 2860,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of
 •  € 315,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Voltijd (twee dagdelen per week + Hybride studievorm) per persoon:

 •  € 2730,- per jaar (bij vooruitbetaling, voor 31 augustus 2020), of
 •  € 300,50 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Deeltijd (twee dagdelen per week) per persoon:

 •  € 1430,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of
 •  € 157,50 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Hybride (Thuisstudie én 1 studiezaterdag per maand in Naarden) per persoon:

 • € 1300,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of 
 • € 143,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor deelname aan een deelonderwijsgroep is het lesgeld:

 •   € 35,00 per module (totale lesstof eerste leerjaar: 32 modules)

Dit bedrag is exclusief het aandeel van de student in de huur van de locatie, portokosten en eventuele reiskosten/honorarium sprekers. Vanzelfsprekend kunnen bovenstaande kosten per locatie en groep verschillen; verrekening van de kosten gebeurt in de groep.

Voor de online thuisstudie – met 32 modules - betaal je per pakket van 8 modules:

 •   € 520,00 bij vooruitbetaling
 •   € 115,00 per termijn (5 maandelijkse termijnen)
  Alleen bij eerste aanschaf, mogelijkheid tot retourneren binnen 1 maand.

Gezinsleden (wonend op hetzelfde adres) krijgen 5 procent korting op het totaalbedrag aan lesgeld van betreffende personen.

De kosten voor de verplichte zendingsreis (voltijd 2e jaar, deeltijd 4e jaar) zijn voor rekening van de student.

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

Ik betaal het lesgeld ineens (voltijd: € 2730,-/ deeltijd: € 1430,-/ Hybride: € 1300,-/thuisstudie € 520,- per 8 modules) 

Je ontvangt hiervoor een factuur op het bij ons bekende email adres,

Betaling ineens dient te geschieden:

- vóór 31 augustus 2020 voor voltijd, deeltijd, Hybride

- bij start van de thuisstudie, of aanschaf van een volgend pakket van 8 modules

Ik betaal in termijnen (voltijd: € 300,50,-  / deeltijd € 157,50/ Hybride € 143,- / thuisstudie € 115,- per 8 modules) 

Je ontvangt hiervoor maandelijks van ons een factuur op het bij ons bekende email adres.

Betaling dient maandelijks vooraf te geschieden:

- in 10 maandelijkse termijnen, van aug. 2020 t/m mei 2021, voor voltijd, deeltijd en Hybride

- in 5 maandelijkse termijnen voor een thuisstudie pakket van 8 modules

Besluit je voortijdig de voltijd, deeltijd of hybride opleiding te beëindigen, dan ontvang je, indien er sprake was van vooruitbetaling van het schoolgeld, het restbedrag terug. Over de volledige maand van opzegging moet het lesgeld nog wel worden betaald, en tevens €70,- aan uitschrijfgeld.

Bij betaling in termijnen van bovenstaande opleidingen, en bij deelonderwijs, moet de maand van opzegging nog wel volledig worden betaald, en tevens €70,- aan uitschrijfgeld.

Bij beëindiging van de online thuisstudie moet het bedrag van het pakket van 8 modules, waarmee de student op dat moment bezig is, volledig worden/zijn betaald. De studiemappen of pdf-bestanden met de in het Nederlands vertaalde tekst blijven in het bezit van de student.

De opzegging dient schriftelijk (gedateerd en ondertekend) op het daarvoor bestemde formulier, te downloaden van onze website, te kennen worden gegeven aan de studentendecaan, Gre van Overbeeke. De datum van ondertekening door de studentendecaan is bepalend voor het beleid t.a.v. de terugbetaling of de nog te betalen termijnen.

LESROOSTER

De 2 leerjaren van de Charis opleiding, bestaan voor Voltijd uit 2 schooljaren, en voor Deeltijd/Hybride uit 4 schooljaren. Deeltijd/Hybride 1 en 3 volgen het EERSTE DEEL van het programma van respectievelijk leerjaar 1 en 2; Deeltijd/Hybride 2 en 4 volgen het TWEEDE DEEL van het programma van respectievelijk leerjaar 1 en 2.

 •   Is je inschrijving voor voltijd 1e of 2e leerjaar, kies dan voor een van de vermelde opties.

Opties voor het volgen van het lesprogramma op school (kruis aan waarvoor je kiest):

Leerjaar 1:

 Deeltijd 1: op maandag en dinsdag avond
 Hybride 1: een zaterdag per maand (sept. t/m juni)+ thuisstudie

Voltijd 1, hiervoor zijn drie opties:

 a. op maandag en dinsdag avond - EN op woensdag- en donderdagochtend
 b.als Deeltijd 1 studie (op maandag- + dinsdagavond) en tegelijkertijd Hybride 2 studie (thuisstudie + zaterdagen)
 c. als Deeltijd 2 studie (op woensdag- + donderdagochtend) en tegelijkertijd Hybride 1 studie (thuisstudie + zaterdagen)

Leerjaar 2:

 Deeltijd 3: op maandag en dinsdag avond
 Hybride 3: een zaterdag per maand (sept. t/m juni) + thuisstudie

Voltijd 2, hiervoor zijn twee opties:

 a. op maandag en dinsdag avond - EN op woensdag- en donderdagochtend
 b. als Deeltijd 4 studie (op maandag- + dinsdagavond) en tegelijkertijd Hybride 3 studie (thuisstudie + zaterdagen)

Hybride studievorm
De eerste zaterdag is op 5 september 2020, daarna word je elke eerste zaterdag van de maand (vanaf oktober 2020 t/m juni 2021) op school in Naarden verwacht, vanaf 09.00 uur tot 16.45 uur.

OVERIGE INFORMATIE

Wil je aangeven hoe je bij ons terecht bent gekomen?

Door Bekendmaking (folder, Bijbelschoolvergelijker, Etc.)
Door Familie, Vriend, Kennis
Facebook
Family 7
Internationale TV (GodTV, TBN, Etc.)
Twitter
Website AWM/CBC (Internationaal)
Website AWM/CBC (Nederland)
YouTube
Advertentie in / promotie op:
Anders, namelijk:

VERKLARING

Door te ondertekenen verklaar ik:

 • De geloofsverklaring van Charis Bible College Nederland www.andrewwommack.nl/over-ons/geloofsverklaring zorgvuldig te hebben doorgenomen en dat ik deze van harte kan onderschrijven.
 • Dat ik besef dat getrouwheid uiterst belangrijk is om een succesvol student van Charis Bible College Nederland te kunnen zijn.Ik zal daarom getrouw zijn in mijn afspraken en mijn verplichtingen, en de taken die mij worden opgedragen tijdig vervullen.
 • Dat ik toestemming geef voor het gebruik maken van beeldmateriaal gemaakt tijdens mijn studie aan Charis Bible College Nederland voor promotionele doeleinden (website, social media, etc.)
 • Dat ik het privacy beleid van Charis Bible College & Andrew Wommack Ministries Nederland www.andrewwommack.nl/privacy-verklaring/ zorgvuldig heb doorgenomen en dat ik akkoord geef voor het gebruik van mijn persoonsgegevens voor doeleinden die daarin nader zijn omschreven.
 • Dat ik de Nederlandse nationaliteit bezit dan wel -voor nationaliteiten buiten EU/EER of de Zwitserse nationaliteit - een voor mij persoonlijk geldige verblijfsvergunning voor NL bezit. Meer info zie: www.ind.nl
 • Dat ik naar mijn beste weten dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
 • Dat ik binnen de school geen lifestyle ten toon zal spreiden en aanmoedigen, die ingaat tegen de bijbelse richtlijnen mbt het huwelijk, gebruik van verslavende/ verdovende middelen en activiteiten.

Let opdatum formaat: dag/maand/jaar bijvoorbeeld: 01/07/2019

CAPTCHA CODE

Vul alsjeblieft deze zogenoemde captcha code exact in als hierboven (ter voorkoming van Spam Mail )


Kan de afbeelding niet lezen? Klik hier om te vernieuwen