AANMELDINGSFORMULIER

Aanmeldingsformulier Charis – Naarden schooljaar 2020_2021

Dank voor je overweging om Charis te volgen! We verzoeken je vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk, naar waarheid in te vullen en, wanneer compleet, dit te versturen door op "verzenden" te drukken; e-mail bevestiging volgt. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. We zien er naar uit je te ontmoeten op CBC.

...

Gebruik deze functie
om een recente
(pas)foto mee te zenden

AANMELDING

Leerjaar 1
Leerjaar 2
voltijd – 4 dagdelen per week. Duur: één schooljaar per leerjaar – 2 jaar in totaal. (Zie voor overige mogelijkheden om het voltijdprogramma te volgen bij ‘lesrooster’ Hybride Voltijd.)
Deze voltijd studievorm is in schooljaar 2020/2021 niet mogelijk voor het tweede leerjaar.

deeltijd - 2 dagdelen per week. Duur: twee schooljaar per leerjaar – 4 jaar in totaal. (Voor het 1e jaar – van de vier jaar - zijn er twee opties m.b.t. de dagdelen; zie bij ‘lesrooster’.)
Hybride voltijd - meerdere studievormen mogelijk (o.a. combi met deeltijd; zie voor keuze bij 'lesrooster' Hybride Voltijd). Duur: één schooljaar per leerjaar – 2 jaar in totaal.
Hybride deeltijd - thuisstudie en 1 zaterdag per maand op school. Duur: twee schooljaren per leerjaar- 4 jaar in totaal.)
Online Thuisstudie
Deelonderwijsgroep (Eén avond per week, gedurende 3,5 schooljaren)
Enschede

ALGEMEEN

PERSOONLIJK

man
vrouw
* Let op datum formaat: dag/maand/jaar bijvoorbeeld:14/07/1977
* Nationaliteit: Check s.v.p de verklaring onderaan m.b.t. nationaliteit / verblijfsstatus

OPLEIDING

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

WERKERVARING

Geef hier een korte opsomming van beroepen die je hebt uitgeoefend en hoe lang. Geef ook je huidige beroep aan.

GEZIN

Ja
Nee

Namen en telefoonnummers van je ouders/voogd als je nog thuis woont:

In geval van nood bellenBETALING INSCHRIJFGELD

Je aanmelding is pas geldig na ontvangst door ons van € 70,- inschrijfgeld (dit bedrag wordt niet geretourneerd en staat los van het te betalen lesgeld). Je ontvangt hiervoor van ons een factuur per email.

BETALING LESGELD

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Voltijd (vier dagdelen per week) per persoon:

 •  € 2860,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of
 •  € 315,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Deeltijd (twee dagdelen per week) per persoon:

 •  € 1430,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of
 •  € 157,50,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor het schooljaar 2020/2021 is het lesgeld voor Hybride  (Thuisstudie en studiedagen op school) per persoon:

Hybride Voltijd

      2 zaterdagen per maand op school + thuisstudie:

 •  € 2600,- per jaar(bij vooruitbetaling, voor 31 augustus 2020), of
 •  € 286,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

      2 dagdelen per week op school (= deeltijd studie) in combinatie met

       Hybride deeltijd (1 zaterdag per maand op school + thuisstudie):

 •  € 2730,- per jaar (bij vooruitbetaling, voor 31 augustus 2020), of
 •  € 300,50 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Hybride Deeltijd

      1 zaterdag per maand op school + thuisstudie:

 • € 1300,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of 
 • € 143,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

Voor deelname aan een deelonderwijsgroep is het lesgeld:

 •   € 35,00 per module (totale lesstof eerste leerjaar: 32 modules)

Dit bedrag is exclusief het aandeel van de student in de huur van de locatie, portokosten en eventuele reiskosten/honorarium sprekers. Vanzelfsprekend kunnen bovenstaande kosten per locatie en groep verschillen; verrekening van de kosten gebeurt in de groep.

Voor de online thuisstudie – met 32 modules - betaal je per pakket van 8 modules:

 •   € 520,00 bij vooruitbetaling
 •   € 115,00 per termijn (5 maandelijkse termijnen)
  Alleen bij eerste aanschaf, mogelijkheid tot retourneren binnen 1 maand.

Gezinsleden (wonend op hetzelfde adres) krijgen 5 procent korting op het totaalbedrag aan lesgeld van betreffende personen.

De kosten voor de verplichte zendingsreis (voltijd 2e jaar, deeltijd 4e jaar) zijn voor rekening van de student.

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

Ik betaal het lesgeld ineens (voltijd: € 2860, - / deeltijd: € 1430,-/ Hybride: € 2600, of   € 2730, of   € 1300,-/thuisstudie € 520,- per 8 modules) 

*Het lesgeld bedrag voor Hybride hangt af van de keuze van studievorm. Zie bij 'lesrooster' Hybride Voltijd en Hybride Deeltijd.

Je ontvangt hiervoor een factuur op het bij ons bekende email adres,

Betaling ineens dient te geschieden:

- voor Voltijd, Deeltijd en Hybride: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

- bij start van de thuisstudie, of aanschaf van een volgend pakket van 8 modules

Ik betaal in termijnen (voltijd: € 315, / deeltijd € 157,50/ Hybride € 286, of   € 300,50, of   € 143,- * / thuisstudie € 115,- per 8 modules) 

Je ontvangt hiervoor maandelijks van ons een factuur op het bij ons bekende email adres.

Betaling dient maandelijks vooraf te geschieden:

- in 10 maandelijkse termijnen, van aug. 2020 t/m mei 2021, voor voltijd, deeltijd en Hybride

- in 5 maandelijkse termijnen voor een thuisstudie pakket van 8 modules

1) Bij inschrijving na augustus, dient de factuur van de eerste (en eventueel tweede) termijn z.s.m. na ontvangst van de betreffende factuur te geschieden. Het kan voorkomen dat meerdere facturen in een maand betaald moeten worden.

Besluit je voortijdig de voltijd, deeltijd of hybride opleiding te beëindigen, dan ontvang je, indien er sprake was van vooruitbetaling van het schoolgeld, het restbedrag terug. Over de volledige maand van opzegging moet het lesgeld nog wel worden betaald, en tevens €70,- aan uitschrijfgeld.

Bij betaling in termijnen van bovenstaande opleidingen, en bij deelonderwijs, moet de maand van opzegging nog wel volledig worden betaald, en tevens €70,- aan uitschrijfgeld.

Bij beëindiging van de online thuisstudie moet het bedrag van het pakket van 8 modules, waarmee de student op dat moment bezig is, volledig worden/zijn betaald. De studiemappen of pdf-bestanden met de in het Nederlands vertaalde tekst blijven in het bezit van de student.

De opzegging dient schriftelijk (gedateerd en ondertekend) op het daarvoor bestemde formulier, te downloaden van onze website, te kennen worden gegeven aan de studentendecaan, Gre van Overbeeke. De datum van ondertekening door de studentendecaan is bepalend voor het beleid t.a.v. de terugbetaling of de nog te betalen termijnen.

LESROOSTER

De 2 leerjaren van de Charis opleiding, bestaan voor Voltijd en Hybride Voltijd uit 2 schooljaren, en voor Deeltijd en Hybride Deeltijd uit 4 schooljaren. (Voor het gemak noemen we het eerste schooljaar - van die vier jaar - Hybride 1 of Deeltijd 1, het tweede schooljaar, Hybride 2 of Deeltijd 2, enz.)

Deeltijd/Hybride 1 en 3 volgen het EERSTE DEEL van het programma van respectievelijk leerjaar 1 en 2; Deeltijd/Hybride 2 en 4 volgen het TWEEDE DEEL van het programma van respectievelijk leerjaar 1 en 2.

 •   Is je inschrijving voor Deeltijd 1 of Hybride Voltijd of (1e leerjaar), kies dan voor een van de vermelde opties.

Opties voor het volgen van het lesprogramma op school (kruis aan waarvoor je kiest):

Leerjaar 1:

VOLTIJD

 4 dagdelen per week: op maandag-/dinsdagavond ÉN op woensdag-/donderdagochtend

(Zie voor overige mogelijkheden om het voltijdprogramma te volgen bij Hybride Voltijd.)


DEELTIJD 1, hiervoor zijn twee opties:

 2 dagdelen per week: op maandag- en dinsdagavond
 2 dagdelen per week: op woensdag- en donderdagochtend

HYBRIDE Voltijd, hiervoor zijn drie opties:

 a. 1e en 3e zaterdag van de maanden sept. t/m juni op school + thuisstudie
(in jan. en april 2021 wordt de 1e zaterdag vervangen door de 2e zaterdag i.v.m. vakantiedagen)

 b. wekelijks op maandag- + dinsdagavond (Deeltijd 1 of 2) en tegelijkertijd Hybride Deeltijd studie (thuisstudie + 1e OF 3e zaterdag* van de maanden sept. t/m juni op school)
 c. wekelijks op woensdag- + donderdagochtend (Deeltijd 1) en tegelijkertijd Hybride Deeltijd 2 studie (thuisstudie + 1e zaterdag van de maanden sept. t/m juni op school)

* Kies je voor b., geef dan aan op welke zaterdag je komt:

 1e zaterdag van de maand (i.v.m. vakantiedagen in januari en april 2021: 2e zaterdag)
 3e zaterdag van de maand

HYBRIDE Deeltijd 1

 3e zaterdag van de maanden sept. t/m juni op school + thuisstudie


Leerjaar 2:

(je kunt je hiervoor alleen inschrijven als je leerjaar 1 hebt afgerond, bijv. d.m.v. thuisstudie)VOLTIJD, de enige optie in schooljaar 2020/2021 is:

  als Deeltijd 4 studie (wekelijks op maandag- + dinsdagavond) en tegelijkertijd Hybride Deeltijd 3 studie (thuisstudie + 1e zaterdag van de maanden sept. t/m juni op school)DEELTIJD 3

 2 dagdelen per week: op maandag- en dinsdagavondHYBRIDE Deeltijd 3

 1e zaterdag van de maanden sept. t/m juni op school + thuisstudie (in januari en april 2021: 2e zaterdag)


De start van het schooljaar 2020/2021:


    -   voor de Voltijd/Deeltijd studievorm op maandagavond 31 augustus 2020. (Is jouw keuze voor Deeltijd 1 op woensdag- + donderdagochtend, dan start jij op 2 sept. 2020.)

    -   voor de Hybride Voltijd studievorm op zaterdag 5 september 2020 op school in Naarden, daarna word je weer op 19 september 2020 verwacht. Vervolgens iedere eerste
        en derde zaterdag van de maand (t/m juni 2021).

    -   voor de Hybride Deeltijd studievorm:

        Hybride 1: zaterdag 19 september 2020 in Naarden; daarna word je elke derde zaterdag van de maand (t/m juni 2021) op school in Naarden verwacht.

        Hybride 3: zaterdag 5 september 2020 in Naarden; daarna word je elke eerste zaterdag van de maand (t/m juni 2021) op school in Naarden verwacht.Lestijden

    -  ma/di avonden: 18.15 – 22.00 uur

    -  wo/do ochtenden: 09.00 - 13.00 uur

    -  studiezaterdagen: 09.00 – 16.45 uur; inclusief lunchpauze

OVERIGE INFORMATIE

Wil je aangeven hoe je bij ons terecht bent gekomen?

Door Bekendmaking (folder, Bijbelschoolvergelijker, Etc.)
Door Familie, Vriend, Kennis
Facebook
Family 7
Internationale TV (GodTV, TBN, Etc.)
Twitter
Website AWM/CBC (Internationaal)
Website AWM/CBC (Nederland)
YouTube
Advertentie in / promotie op:
Anders, namelijk:

VERKLARING

Door te ondertekenen verklaar ik:

 • De geloofsverklaring van Charis Bible College Nederland www.andrewwommack.nl/over-ons/geloofsverklaring zorgvuldig te hebben doorgenomen en dat ik deze van harte kan onderschrijven.
 • Dat ik besef dat getrouwheid uiterst belangrijk is om een succesvol student van Charis Bible College Nederland te kunnen zijn.Ik zal daarom getrouw zijn in mijn afspraken en mijn verplichtingen, en de taken die mij worden opgedragen tijdig vervullen.
 • Dat ik toestemming geef voor het gebruik maken van beeldmateriaal gemaakt tijdens mijn studie aan Charis Bible College Nederland voor promotionele doeleinden (website, social media, etc.)
 • Dat ik het privacy beleid van Charis Bible College & Andrew Wommack Ministries Nederland www.andrewwommack.nl/privacy-verklaring/ zorgvuldig heb doorgenomen en dat ik akkoord geef voor het gebruik van mijn persoonsgegevens voor doeleinden die daarin nader zijn omschreven.
 • Dat ik de Nederlandse nationaliteit bezit dan wel -voor nationaliteiten buiten EU/EER of de Zwitserse nationaliteit - een voor mij persoonlijk geldige verblijfsvergunning voor NL bezit. Meer info zie: www.ind.nl
 • Dat ik naar mijn beste weten dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
 • Dat ik binnen de school geen lifestyle ten toon zal spreiden en aanmoedigen, die ingaat tegen de bijbelse richtlijnen mbt het huwelijk, gebruik van verslavende/ verdovende middelen en activiteiten.

Let opdatum formaat: dag/maand/jaar bijvoorbeeld: 01/07/2019

CAPTCHA CODE

Vul alsjeblieft deze zogenoemde captcha code exact in als hierboven (ter voorkoming van Spam Mail )


Kan de afbeelding niet lezen? Klik hier om te vernieuwen